Hver evig eneste dag tager folk på arbejde. Arbejdslivet startede vi med en uddannelse hvor vi allerede besluttede os for, hvad vi ønskede at gøre resten af vores liv. Nogle gange er der mulighed for at man kan forblive i virksomheden efter uddannelsen, eller søger efter et job et andet sted. Der findes mange jobbørser på internettet der kan lette søgningen. Her kan efterlades et profil – ofte anonymt – med masser af detaljerede oplysninger til de deltagende virksomheder, som har adgang til jobbørsen. På denne måde kan man være anonym, hvis man allerede er på udkig efter et nyt job, hvis man stadig har en arbejdsplads.

Det vigtigste er herefter arbejdskontrakten. Denne skal være komplet, korrekte og underskrives af begge parter. Dette betyder at kontrakten skal underskrives af både arbejdsgiveren og medarbejderen. Det kan også være, at man ikke længere ønsker at arbejde heldags og er blevet enige om et deltidsjob. Det betyder at arbejdstimer forandres. Selvfølgelig har hver person sine fridage, som man kan tage inden for en bestemt periode. På arbejdspladsen har man forskellige rettigheder og forpligtelser, som skal overholdes. Hvis man ikke overholder reglerne må man forventes en retfærdig straf fra arbejdsgiverens side. Lønnen er afhængig af forskellige faktorer, en lærling f.eks. tjener betydeligt mindre end en faglært medarbejder.


» Online Marketing SEO
» Arbejdssikkerhed er grundlaget for succesfulde virksomheder
» Socialydelser – ingen håbløs situation
» Industriklatrer
» Kvalifikationer er ikke alt i jobbørsen
» Betalt blogging – fremtidens marked
» Telesalg og telemarketing