Gennem kreditter kan mangel på egenkapital udlignes til diverse investeringer. Forskellen ligger i private- og banklån. Privatlån leveres normalt fra private personer til private personer, hertil hører bl.a. familielånet. Banker stiller lån til private kunder til rådighed, for at kunne købet diverse anskaffelser der er brug for eller til en byggefinansiering. Disse lån er kun til køb og bygge af fast ejendom. Forretningskunder for tilbudt investeringskrediter eller virksomhedslån.

Den vigtigste långiver er handelsbankerne, der ofte betegnes som kreditinstituter. Hvis De ønsker at optage et lån eller en kredit ved banken, skal der først udfyldes et lånansøgningsskema. Banken kontrollerer derefter kundens kreditværdighed samt kreditmuligheden. Hvis alle betingelser er opfyldt for den potentielle låner en låneaftalen og kreditkontrakten færdiggøres. Kreditlåneren må fremvise kreditgarantier inden tildeling af lånet, da banken også bære et risiko og gerne vil haven en garanti. Efter afslutningen af alle formaliteter modtager låntagerne beløbet f.eks. ved en overførelse på personens kontoen.

Låntager forpligter sig at tilbagebetale det lånte beløb plus renter, til de aftalte tidspunkter. Renten afhænger af løbetiden for lånet, af kundens kreditværdighed eller den nuværende eller forventede niveau for renten. Yderligere omkostninger kan opstå. Det kan f.eks. være sagsbehandlingsomkostninger, kreditforsikring, provisioner og andre omkostninger. De fleste omkostninger er inkluderet i den effektive rente. Dette tilbyder at man herigennem har en god mulighed for at vurdere og sammenligne forskellige lån.


» Forskellige typer af Byggelån