arbejdsmarkedet er veluddannede fagfolk, der er fleksible, engagerede og teamplayer efterspurgte. Kun dem der er klar til at møde de konstant skiftende krav i erhvervslivet, vil på lang sigt have succes.

Den grundlæggende forudsætning for at begynde arbejdslivet er en erhvervsuddannelse eller et studium. I Tyskland har det dobbelte system for erhvervsuddannelse vist sig, for at være det bedste. Lærlingen bliver undervist i den teoretiske viden de har brug for i det fremtidige arbejde, mens de får den relevante praktiske uddannelse i virksomheden. Uddannelsesregler for statsanerkendte erhverv giver det juridiske grundlag for uddannelsen.

Den vellykkede afslutning af uddannelsen for at kunne starte ud i arbejdslivet, er ikke afslutningen på visdommen, da man altid bliver ved med at lære. Arbejdere er nødt til at videreuddanne sig yderligere og kontinuerligt, så de forbliver attraktiv for arbejdsgiveren og for at kunne klare nye faglige udfordringer. Mange private og offentlige udbydere tilbyder kompetencegivende uddannelser, specialiserede kurser og fjernundervisning via en håndværksmester og specialuddannelse, helt hen til fjernstudie, der fører til et eksamensbevis.

Staten støtter arbejdstagerens uddannelse indsats. Udgifter til erhvervsuddannelse, såsom undervisning eller faglitteratur der kræves, kan fratrækkes i skat. Desuden stilles billige lån eller uddannelseskreditter til rådighed.


» Fjernundervisning: studere hjemmefra
» Job som pædagog på ungdomsrejser: interessante, men anstrengende
» Start med en ”mini GmbH” i Deres selvstændighed
» Teamtræning som videreuddannelse i virksomheden